Prowadzenie projektów

Czasem firma nie ma wyjścia i musi zatrudnić z zewnątrz doświadczonego kierownika projektu. Prowadziliśmy na zlecenie rozmaite projekty, nieraz bardzo skomplikowane. Jesteśmy zawsze otwarci także na tę formę bezpośredniej pomocy dla firm.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Przed firmą stoi duży projekt do zrealizowania, a kandydata na kierownika z wewnątrz – brak
  • Wszyscy są tak zajęci bieżącą działalnością, że zarządowi po prostu bardziej opłaca się zatrudnić czasowo kogoś z zewnątrz do pokierowania projektem
  • Projekt do zrealizowania jest tak trudny i skomplikowany, że zarząd woli minimalizować ryzyko porażki i oddać kierownictwo doświadczonemu ekspertowi z zewnątrz

Zadanie Processum:

Doświadczony konsultant Processum przyjmuje rolę kierownika projektu klienta. Na czas trwania projektu nasz ekspert staje się niemalże tymczasowym pracownikiem firmy, prowadząc zespół i wykonując wszystkie zadania kierownika projektu. Kierownik projektu będzie raportował regularnie do sponsora projektu, zwykle będącego członkiem zarządu firmy.

Korzyści dla firmy:

  • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia projektu – bez szkoleń, poszukiwania kandydata na kierownika itp.
  • Projekt poprowadzony zgodnie ze sprawdzoną metodyką i najlepszymi praktykami
  • Ograniczone ryzyko porażki projektu spowodowane zatrudnieniem doświadczonego praktyka
  • Możliwość podpatrzenia dobrych praktyk – niejako przy okazji – przez zespół projektowy