Tworzenie opisów stanowisk

Stworzenie dobrego opisu stanowiska wydaje się stosunkowo łatwe, ale z Processum będzie jeszcze łatwiejsze. Proponujemy proste i czytelne wzorce opisów stanowisk. Przede wszystkim jednak dbamy o to, żeby opisy stanowisk były spójne ze strukturą organizacyjną i procesami. A to już wyższa szkoła jazdy.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Organizacja posiada opisy stanowisk, ale są one niekompletne i nieaktualne
  • Opisy stanowisk są obszerne i/lub nieczytelne – nie są więc narzędziem pomocnym w zarządzaniu pracownikami;  wymagają uproszczenia i odświeżenia
  • W organizacji nie ma opisów stanowisk z prawdziwego zdarzenia; jedyne zapisy znaleźć można w umowach o pracę, ale taka dokumentacja nie wystarcza do uporządkowania podziału obowiązków w firmie
  • Ze względu na istotne zmiany organizacyjne (fuzja lub przejęcie innej spółki, zmiana struktury, zmiana w przebiegu procesów) należy gruntownie zaktualizować opisy stanowisk

Zadanie Processum:

Processum przygotowuje dla swoich klientów opisy stanowisk. Tworzona przez nas dokumentacja ma zwięzłą, czytelną i przejrzystą formę –  jest przydatnym narzędziem zarządczym nie tylko dla działów personalnych, ale i dla menedżerów kierujących zespołami.

Korzyści dla firmy:

Zlecenie opracowania opisów stanowisk doświadczonym konsultantom:

  • pozwala zaoszczędzić czas działów personalnych i menedżerów – mogą go oni przeznaczyć na istotne zadania operacyjne
  • gwarantuje spójność dokumentacji w całej firmie
  • umożliwia skorzystanie z wiedzy konsultantów na temat rynkowych dobrych praktyk stosowanych w tym obszarze.