Zarządzanie projektami – szkolenia

Regularnie szkolimy firmy z zarządzania projektami. Nasze podejście opiera się przede wszystkim na prostocie. Jesteśmy przeciwnikami zbytniego komplikowania reguł prowadzenia projektów oraz zbyt rozbudowanej biurokracji. Nie tego trzeba w projektach. Nie boimy się udowadniać, że prowadzenie projektów może z powodzeniem opierać się na kilku prostych zasadach i dwóch-trzech podstawowych dokumentach. Dla większości firm to naprawdę wystarcza.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami” – szkolenie stanowiące zarówno przegląd dobrych, skutecznych metod prowadzenia projektów, jak i typowych, często spotykanych błędów, na które trzeba uważać. Pełne praktycznych podpowiedzi i przykładów prosto z życia. Minimum teorii.
  • „Standard Zarządzania Projektami w firmie X” – szkolenie będące ostatnim elementem wdrożenia dopasowanego do danej firmy Standardu Zarządzania Projektami. W jego trakcie uczestnicy są przeprowadzani, krok po kroku, przez uzgodniony w firmie proces realizacji projektu oraz wypełniają wzorcowe dokumenty pod nadzorem trenera. Ogromną zaletą tego szkolenia jest stuprocentowe odniesienie się do specyfiki danej firmy.
  • „Co zrobić, by udoskonalić zarządzanie projektami?” – 90-minutowe wystąpienie Michała Kopczewskiego, stanowiące doskonałą inspirację dla słuchaczy. Nadaje się jako prezentacja dla zarządu, jako wykład inauguracyjny przed wewnętrznymi warsztatami w spółce lub podczas firmowej konferencji.
  • Tworzymy też specjalne autorskie programy szkoleniowe dostosowane do specyficznych potrzeb pojedynczego klienta.

Uwaga: oferujemy możliwość nietypowych form i miejsc organizacji niezapomnianych szkoleń. Połączenie wędrownego obozu żeglarskiego z programem szkoleniowym? Żaden problem. Już to robiliśmy. Zapytaj nas o szczegóły.