Zarządzanie projektami

Na czym polega efektywne zarządzanie projektami w firmie?

  • Po pierwsze – istnieje jakikolwiek zbiór zasad prowadzenia projektów przyjęty w firmie.
  • Po drugie – nie występuje w nich zniechęcający nadmiar biurokracji lecz jedynie kluczowe dokumenty.
  • Po trzecie – wszyscy wiedzą, jaka jest definicja projektu.
  • Po czwarte – role projektowe są dobrze zdefiniowane, tj. wszyscy wiedzą, czego należy oczekiwać od sponsora albo jakie uprawnienia posiada kierownik projektu.
  • Po piąte – istnieje lista aktualnych projektów, zarząd śledzi postępy ich prac i decyduje o priorytetach.
  • Po szóste – firma nie boi się zatrzymywać projektów i rezygnować z nich, gdy tylko okażą się odbiegać od pierwotnych założeń.
  • Po siódme – tworzą się zespoły projektowe z prawdziwego zdarzenia, nie ma mowy o samotnym kierowniku projektu, który wszystko ma na swojej głowie.
  • Po ósme – kierownik projektu może liczyć na wsparcie sponsora przez cały czas trwania projektu.
  • Po dziewiąte –  osobom trafiającym do zespołu projektowego przełożeni umiejętnie redukują obciążenie regularną pracą lub w inny sposób modyfikują obowiązki, umożliwiając im znalezienie czasu na zaangażowanie w projekt.
  • Po dziesiąte – projekty kończą się zawsze podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków, a lekcje przydają się kolejnym kierownikom. Uczy się cała organizacja, a nie tylko pojedyncze osoby.

W czym pomaga Processum?

Krzewimy kulturę  wdrażania jak najprostszych zasad zarządzania projektami. Walczymy zarówno ze zbyt rozbudowanymi metodykami jak i z brakiem jakichkolwiek reguł. Pomagamy firmom znaleźć „złoty środek”. Edukujemy na rożne sposoby: od pisania książek i artykułów, poprzez szkolenia, aż po bezpośrednie wsparcie w kierowaniu konkretnymi projektami. Co roku dla co najmniej kilku znaczących firm opracowujemy i wdrażamy nasz sztandarowy produkt: Standard Zarządzania Projektami.