Mapowanie procesów

Proces trzeba najpierw „zobaczyć”, by można go było udoskonalić. W tym celu tworzymy mapy wybranych procesów. Uczymy klientów również samodzielnego mapowania.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Firma chce poprawić efektywność poszczególnych procesów czy działów, ale by to uczynić musi najpierw stworzyć aktualny obraz obecnych ścieżek realizacji zadań
  • Firma posiada opisy procedur, ale są one nieaktualne, niekompletne lub spisane w sposób mało przystępny (pisane procedury a nie mapy procesów)
  • Firma dynamicznie się rozrasta i ścieżki komunikacji, które wystarczały dla małej organizacji zaczynają zawodzić, co odbija się niekorzystnie na jakości obsługi klienta
  • Firma planuje wdrożenie systemu informatycznego, do czego niezbędne są opisy wszystkich procesów, które mają zostać odzwierciedlone w nowo wdrażanym narzędziu
  • Brakuje określonych standardów działania dla poszczególnych zespołów i stanowisk

Zadanie Processum:

Pomagamy klientom opisywać procesy. Organizujemy warsztaty, podczas których odkrywamy wraz z pracownikami, jak wygląda obecny przebieg każdego procesu. Efektem naszych prac są mapy procesów, pozwalające doskonale zwizualizować przebieg działań w firmie. Mapowanie procesów pozawala jednoznacznie określić, jakie czynności są realizowane w każdej komórce, kto dokładnie je wykonuje i w jakiej kolejności. Przekazujemy pracownikom praktyczną wiedzę dotyczącą metod mapowania. Do procesów dobieramy mierniki efektywności oraz wspieramy zarząd w wyborze i szkoleniu właścicieli procesów.

Korzyści dla firmy:

  • Skrócenie procesów i usprawnienie pracy dzięki lepszej czytelności procesu
  • Jednoznaczne standardy działania – czytelne zarówno dla pracowników jak i dla klientów
  • Poprawa komunikacji – procesy definiują, kto i za co odpowiada
  • Ułatwione wdrażanie nowych pracowników, łatwość pokazania zakresu odpowiedzialności na mapach procesów
  • Możliwość przystąpienia do optymalizacji i porządkowania procesów dzięki posiadaniu map stanu obecnego