Firma mediowa

Firma z branży mediowej zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w usystematyzowaniu metod zarządzania projektami w całej firmie. Kluczowymi zagadnieniami były: podniesienie jakości prowadzenia pojedynczych projektów oraz pomoc w ustaleniu reguł zarządzania portfelem projektów. Konsultanci Processum przeanalizowali przedsięwzięcia realizowane w spółce, a następnie wypracowali standard zarządzania projektami. Charakteryzował się on prostotą i minimalizacją wymaganej dokumentacji. Standard obejmował podręcznik, który przeprowadza kierownika przez kolejne etapy prowadzenia projektu, a także zestaw podstawowych narzędzi. Dla zarządu firmy przygotowaliśmy zbiór zasad pomagający nadzorować wszystkie projekty prowadzone w spółce. Wdrożenie standardu zakończyliśmy serią szkoleń dla sponsorów, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych. Byliśmy także mentorami dla kierowników projektów, którzy rozpoczęli nowe przedsięwzięcia zgodnie z nowo wdrożonym standardem.