Projektowanie nowych struktur

Powołując do życia nową spółkę warto od razu dobrze przemyśleć sposób jej wewnętrznej organizacji. Projektujemy od początku kształt struktury organizacyjnej dla nowego podmiotu, biorąc pod uwagę jego zadania strategiczne i procesy, które musi realizować.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Firma przejmuje inną spółkę i będzie tworzyć nowy podmiot, dla którego konieczne jest zaplanowanie nowej struktury
  • Firma wydziela fragment działalności (np. centrum usług wspólnych) i niezbędne jest zmodyfikowanie obecnej struktury
  • Firma zmienia sposób organizacji pracy w jednym z obszarów funkcjonalnych (np. produkcja, sprzedaż), co rodzi konieczność zmiany struktury organizacyjnej, a później zapewne także modyfikacji procesów

Zadanie Processum:

Konsultanci Processum projektują efektywne struktury organizacyjne. Podstawą naszej pracy są cele strategiczne przedsiębiorstwa. Do tych celów dostosowujemy sposób organizacji struktury, zakresy odpowiedzialności oraz miejsca podejmowania kluczowych decyzji. Przygotowujemy także niezbędne opisy nowych struktur, towarzyszące im dokumenty (np. regulaminy organizacyjne), ale także materiały informacyjne dla pracowników.

Korzyści dla firmy:

  • Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia konsultantów – pracowaliśmy z wieloma firmami z różnych sektorów rynku i mamy praktyczną wiedzę na temat tego, które rozwiązania strukturalne okazują się bardziej skuteczne, a które mniej
  • Patrzymy na firmę obiektywnie – nasza ocena i proponowane rozwiązania wynikają z analizy stanu obecnego, nie z historycznych zaszłości czy próby utrzymywania status quo
  • Kompletna dokumentacja organizacyjna przygotowana jest szybko i profesjonalnie, a zarząd może skoncentrować się wyłącznie na podstawowej działalności