Audyt komunikacyjny

Badamy sprawność kanałów wewnętrznej komunikacji w firmie. Naszym celem jest wskazanie metod ich usprawnienia. Im lepszy przepływ informacji w strukturach firmy, tym bardziej organizacja funkcjonuje jako spójna całość. Bez efektywnej komunikacji trudno skutecznie zarządzać  jakąkolwiek organizacją.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

Większość pracowników, z którymi rozmawiamy przy okazji projektów optymalizacyjnych, skarży się na niedostateczną komunikację w swoich firmach. Co ciekawe, problem ten dotyka nie tylko dużych i rozbudowanych organizacji, ale także całkiem niewielkich przedsiębiorstw. Najwyraźniej jest to bolączka dość powszechna. Najczęstsze problemy z komunikacją wewnętrzną są następujące:

 • słaby przepływ informacji przez szczeble struktury organizacyjnej: komunikaty od zarządu nie docierają do pracowników, a informacja zwrotna od pracowników nie trafia do zarządu
 • niedostatek wiedzy na temat misji, wizji i celów strategicznych firmy
 • dublowanie pracy – działom brak informacji o tym, że gdzieś w firmie podobne działania są realizowane
 • niepotrzebna praca – działy podejmują wzajemnie sprzeczne ze sobą inicjatywy, nie wiedząc o nich nawzajem

Zadanie Processum:

Processum prowadzi analizę  kultury komunikacyjnej oraz efektywności komunikacji w organizacji.
Badamy m.in.:

 • jakie informacje, od kogo i jakimi kanałami docierają do pracowników z poszczególnych szczebli struktury organizacyjnej
 • jakie informacje i w jaki sposób trafiają do kierownictwa
 • jakie kanały i metody komunikacji stosowane są w firmie  i jaka jest ich skuteczność
 • jakich informacji brakuje kierownictwu a jakich pracownikom
 • które komunikaty są zbędne, tworzą jedynie szum informacyjny i można by je ograniczyć

Korzyści dla firmy:

 • Uzyskanie obiektywnej analizy ścieżek komunikacji
 • Zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy
 • Opracowanie szczegółowego planu poprawy komunikacji w firmie