Zarządzanie procesami biznesowymi

Na czym polega efektywne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie?

  • Po pierwsze – firma na różne sposoby potrafi walczyć z tzw. „silosami”, które utrudniają komunikację i współpracę pomiędzy poszczególnymi pionami, działami czy departamentami.
  • Po drugie – procesy biznesowe to temat, o którym w firmie nie tylko się mówi, ale również tworzy mapy procesów, które służą graficznej prezentacji ich przebiegu.
  • Po trzecie – występuje funkcja właściciela procesu, który projektuje jego całościowy przebieg w poprzek całej organizacji i potrafi przekonać poszczególnych kierowników działów, by uznali prymat całego procesu nad interesem pojedynczej komórki organizacyjnej.
  • Po czwarte – stosuje się mierniki efektywności procesów i mają one praktyczne zastosowanie do oceny pracowników.
  • Po piąte – istnieje zwyczaj regularnego doskonalenia procesów biznesowych.
  • Po szóste – pracownicy potrafią wskazać i nazwać konkretne korzyści wynikające z poprawiania procesów w firmie.
  • Po siódme – żaden kierownik komórki organizacyjnej nie obrusza się, gdy z innego działu usłyszy sugestię dotyczącą usprawnienia pracy w jego własnej komórce.
  • Po ósme – wszyscy mają na uwadze wspólne dobro i poszukują rozwiązań optymalnych dla całej firmy.
  • Po dziewiąte – daje się odczuć niekłamane wsparcie zarządu dla idei zarządzania procesowego.
  • Po dziesiąte – zarząd i pracownicy zdają sobie sprawę, że mogą zbudować trwałą przewagę na rynku nie tylko na bazie ceny, jakości czy cech samego produktu lub usługi, ale także dzięki wyjątkowym procesom, odróżniającym firmę od konkurencji.

W czym pomaga Processum?

Na początku zwykle otwieramy ludziom oczy na istnienie procesów w firmie. Staramy się  w jak najbardziej praktyczny sposób wytłumaczyć na czym polega zarządzanie procesami. Pokazujemy, jak mapować procesy, jak je doskonalić  i wdrażać zmiany. Sporo czasu spędzamy z zespołami roboczymi doskonalącymi procesy. Preferujemy warsztatową formę konsultingu. Angażujemy ludzi w wymyślanie coraz doskonalszych procesów w ich własnych firmach. Naprawdę lubimy ten temat. No bo w końcu skąd się wzięła nazwa naszej firmy?…