Optymalizacja struktur

Na czym polega efektywna struktura organizacyjna?

  • Po pierwsze – jest tak prosta jak to konieczne, ale… nie prostsza.
  • Po drugie – jasno określa odpowiedzialności działów i kierowników.
  • Po trzecie – wspiera realizację celów strategicznych firmy.
  • Po czwarte – ułatwia szybkie podejmowanie decyzji.
  • Po piąte – umożliwia sprawną komunikację w organizacji.
  • Po szóste – jest w miarę stabilna, dając pracownikom oparcie i poczucie zrozumienia.
  • Po siódme jednak… –  zmienia się, gdy to konieczne, wraz z nowymi wyzwaniami stającymi przed firmą.
  • Po ósme – jest dobrze opisana i zaprezentowana – dobrze znana pracownikom.
  • Po dziewiąte –  jasno określa potencjalne ścieżki kariery.
  • Po dziesiąte –  jest wyjątkowa, odpowiada specyfice danej firmy.

W czym pomaga Processum?

Wspieramy firmy w projektowaniu optymalnych struktur i doskonaleniu obecnych. Pomagamy ustalić  stopień złożoności struktury, podzielić odpowiedzialności i decyzyjność pomiędzy działy i piony, a także dopasować strukturę do realizacji celów strategicznych firmy. Doradzamy także przy tworzeniu nowych struktur – np. po fuzjach czy przejęciach. Zapewniamy niezależne spojrzenie, którego zwykle brak wewnątrz firmy.