Badanie dojrzałości procesowej

Michael Hammer – czołowy promotor idei zarządzania procesowego – sformułował przed laty koncepcję dojrzałości procesowej organizacji. Korzystając z tego modelu dokonujemy analizy, w jakich obszarach firma powinna się doskonalić, aby wejść na kolejny poziom doskonałości w zarządzaniu procesami.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

Firma zdaje się  zarządzać procesami, ale napotyka na trudności. Zarząd chce zweryfikować, w jakim stopniu realizowane są najważniejsze założenia tej koncepcji i co należałoby udoskonalić, by zarządzanie procesami było jeszcze skuteczniejsze. Oto przykładowe pytania, które zwykle mogą się pojawić:

  • Czy właściciele procesów faktycznie mają wpływ na kształt całego procesu?
  • Czy kierownicy liniowi dogadują się należycie z właścicielami procesów?
  • Czy procesy podlegają ciągłej optymalizacji?
  • Czy komunikacja w ramach poszczególnych procesów oraz między procesami działa należycie?
  • Czy procesy pokrywają wszystkie obszary kluczowe dla działania firmy?

Zadanie Processum:

Badanie dojrzałości procesowej prowadzone przez Processum odpowiada na zadane wyżej pytania. Każdorazowo Processum dostosowuje analizowane wymiary do realiów danej organizacji.  Produktem projektu jest raport prezentowany kierownictwu. Projekt kończy się warsztatem, w trakcie którego omawiane są wyniki badania, a także ustalany jest harmonogram prac nad doskonaleniem najsłabszych obszarów w zarządzaniu procesami.

Korzyści dla firmy:

  • Obiektywna i rzetelna ocena funkcjonowania modelu zarządzania procesami w firmie
  • Identyfikacja obszarów, których poprawa i rozwój są kluczowe dla podniesienia efektywności działania firmy
  • Określenie planu rozwoju organizacji