Integracja po fuzjach

Połączenie z inną firmą to jeden z bardziej newralgicznych momentów w życiu każdej organizacji. Pomagamy przejść przez ten trudny okres. Szczególną uwagę zwracamy na opracowanie docelowej struktury organizacyjnej, zaprojektowanie spójnych procesów i odpowiednie zarządzanie całą zmianą, a szczególnie – prowadzenie wyczerpującej komunikacji do wszystkich pracowników.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

Aby firma mogła odnieść realne korzyści z przeprowadzenia fuzji czy przejęcia innego przedsiębiorstwa, musi najpierw dokładnie zaplanować, w jaki sposób będzie funkcjonował  nowo powstający organizm:

 • jakie są mocne i słabe strony poszczególnych zespołów w obu organizacjach?
 • jak będzie wyglądała nowa struktura?
 • w jaki sposób zorganizowane będą główne procesy?
 • w jaki sposób najefektywniej podzielić odpowiedzialności za poszczególne obszary?
 • w jaki sposób komunikować zmiany do organizacji?
 • jak ma wyglądać okres przejściowy, aby utrzymać ciągłość funkcjonowania firmy?

Zadanie Processum:

Processum wspiera firmy w planowaniu oraz realizacji procesów fuzji i przejęć od strony organizacyjnej:

 • analizujemy struktury obu podmiotów i projektujemy wraz z klientem docelową strukturę połączonych firm
 • ustalamy nowy przebieg głównych procesów
 • dostosowujemy zakresy odpowiedzialności poszczególnych działów
 • planujemy i wspieramy proces zarządzania zmianą, w tym: komunikację do zespołów pracowniczych

Część pracy wykonujemy we współpracy z wąskim gronem najwyższego kierownictwa (np. planowanie kierunków zmian), a część – w zespołach roboczych, w których wypracowujemy szczegółowe rozwiązania (np. zasady funkcjonowania nowej komórki organizacyjnej, powstałej z połączenia dwóch analogicznych). Angażujemy pracowników i dbamy o rozwój tzw. agentów zmian, którzy dodatkowo wzmocnią skuteczność integracji połączonych firm.

Korzyści dla firmy:

 • Praktyczne wdrożenie oczekiwanych zmian, bez których synergie wynikające z połączenia mogą w ogóle nie wystąpić
 • Mobilizacja połączonych zespołów do współpracy i ustalenia nowych reguł działania w każdym z działów
 • Stworzenie sieci tzw. agentów zmian
 • Obiektywizm – tworzone przez nas rozwiązania oparte są na analizie potencjału obu organizacji i mają na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla nowej firmy
 • Możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia konsultantów – uczestniczyliśmy w wielu projektach reorganizacyjnych i wiemy, które rozwiązania sprawdzają się w praktyce, a które nie