Reanimacja projektów

Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Projekty zawsze niosą ze sobą sporą dozę ryzyka, bo są przedsięwzięciami niecodziennymi, często wręcz jednorazowymi. Jeśli ważny projekt utknął w miejscu lub zmierza ku katastrofie, wówczas zarząd może podjąć decyzję o ratowaniu go z pomocą doświadczonych ekspertów zewnętrznych.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Naprawdę ważny projekt napotkał na duże trudności, które zdają się wynikać z nieumiejętnego pokierowania nim
  • Firma brnie w trudny projekt, który słabo posuwa się do przodu, ale nie sposób go przerwać, bo takie są wymogi centrali (ew. spółki-matki, rady nadzorczej, właściciela, głównego udziałowca, etc.) – trzeba wkrótce pokazać sukces
  • Na początku projekt wydawał się prosty, ale wkrótce przerósł wszystkich, łącznie z kierownikiem
  • Coś w projekcie idzie źle, ale firma nie potrafi jednoznacznie zdiagnozować przyczyn kłopotów

Zadanie Processum:

Istnieje kilka wariantów tej usługi. Wariant pierwszy – Processum dokonuje audytu projektu i wskazuje na niezbędne zmiany w metodach jego prowadzenia. Wariant drugi – ekspert Processum zostaje mentorem obecnego kierownika projektu, aby pomóc mu wybrnąć z trudnej sytuacji (patrz: Wsparcie kierowników projektów). Wariant trzeci – ekspert Processum staje na czele projektu, aby przejąć odpowiedzialność od dotychczasowego kierownika i poprowadzić go do końca (patrz: Prowadzenie projektów).

Korzyści dla firmy:

  • Udaje się uratować zagrożony projekt