Sieć salonów optycznych

Duża sieć salonów optycznych planowała rozwój działalności i znaczne inwestycje, m.in. w nowe rozwiązania informatyczne, mające usprawnić kluczowe procesy w firmie. Przed wdrożeniem nowych narzędzi zwróciła się jednak do nas z prośbą o uporządkowanie procesów w obszarze logistyki i dostaw, zanim jeszcze rozpocznie się wdrażanie systemu informatycznego. Nasze zadanie polegało na przygotowaniu map i opisów procesów, a także wypracowaniu udoskonaleń podnoszących ich efektywność. W efekcie naszych działań procesy w wybranych obszarach zostały uproszczone, co podniosło wydajność pracy. Udało się także ujednolicić sposób realizacji zadań pracowników magazynu, a także zoptymalizować podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi działami zaangażowanymi w realizację procesów.