Wdrażanie zarządzania procesowego

Wiele firm cierpi z powodu tworzenia się organizacyjnych silosów. Działy z coraz większym trudem komunikują się ze sobą i można odnieść wrażenie, że każdy ciągnie wózek w swoją stronę. Zarządzanie poprzez procesy jest odwróceniem tradycyjnego myślenia o firmie, jako zbiorze niezależnych pionów funkcjonalnych. Włączamy w firmie myślenie procesowe, przez co przyczyniamy się do burzenia silosów i poprawy komunikacji wewnętrznej.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

 • Brak dobrej współpracy pomiędzy działami – działy skoncentrowane są na realizacji własnych celów i w niewielkim stopniu uwzględniają perspektywę całej firmy oraz klientów
 • Występują spore problemy w komunikacji wewnątrz firmy
 • Brakuje jednoznacznie zdefiniowanych standardów działania – każdy pracownik sam wypracowuje dogodne dla siebie metody realizacji zadań
 • Czas realizacji procesów jest długi lub trudny do przewidzenia
 • Szwankuje jakość produktów oraz standardów obsługi klienta

Zadanie Processum:

Processum wspiera firmy we wdrażaniu procesowego stylu zarządzania.

Zarządzanie poprzez procesy to takie spojrzenie na firmę, w którym jakość i efektywność procesów idących w poprzek całej organizacji liczy się bardziej niż koncentracja na zadaniach poszczególnych działów. Zadania zespołów podporządkowane są produktom wytwarzanym w ramach procesów i dostarczanym klientom (zewnętrznym bądź wewnętrznym). Perspektywa klientów jest istotnym elementem warunkującym przebieg procesów.

Nasza rola to:

 • wsparcie kierownictwa firmy w identyfikacji głównych procesów
 • pomoc w wybraniu i wyszkoleniu właścicieli procesów
 • mapowanie i opisanie procesów – czyli ustalenie, jakie czynności są realizowane i kto za tę realizację odpowiada
 • dostosowanie struktury organizacyjnej do nowego sposobu zarządzania
 • prowadzenie warsztatów wdrożeniowych, w trakcie których menedżerowie i pracownicy przejmują odpowiedzialność za poszczególne procesy i uczą się nowego spojrzenia na realizację zadań oraz regularnej komunikacji poziomej.

Korzyści dla firmy:

 • Zmiana kultury organizacyjnej – zwiększenie znaczenia jakości pracy oraz uwzględniania perspektywy klienta
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej
 • Wdrożenie kultury ciągłego doskonalenia procesów
 • Skrócenie czasu realizacji działań
 • Podniesienie jakości obsługi klienta