Producent mebli

Firma rodzinna produkująca meble postanowiła uporządkować organizację i przez to podnieść jej efektywność. Zarząd planował zrewidować dotychczasowy podział zadań, ustalić jasny zakres odpowiedzialności poszczególnych działów, odświeżyć strukturę organizacyjną oraz zoptymalizować pracę zespołu produkcyjnego. Członkowie zarządu – za naszą namową – uzgodnili wyraźny podział obowiązków między siebie, aby praca w zarządzie również zyskała na skuteczności. Wszystkie te zmiany miały przygotować firmę do dalszego, intensywnego rozwoju. Naszą pracę zaczęliśmy od przeprowadzenia w firmie przeglądu organizacyjnego wszystkich działów. Kolejnym krokiem były warsztaty z zarządem zakończone listą zmian niezbędnych do wdrożenia wraz z ustaleniem priorytetów. Przegląd i warsztaty zajęły niecałe 3 tygodnie. W kolejnych miesiącach Processum pomagało wdrożyć w firmie zmiany. Intensywnie pracowaliśmy też z zarządem, który każdego dnia nadzorował realizację nowych założeń. Zmiany zaproponowane przez Processum, a także bezpośrednie wsparcie kierownictwa, zaowocowały podniesieniem poziomu jakości zarządzania całą organizacją.