Koncern spożywczy

Dział Relacji Zewnętrznych międzynarodowego koncernu spożywczego postanowił uporządkować sposób prowadzenia projektów. Dział ten pracował głównie projektowo, realizując wiele różnorodnych przedsięwzięć w ciągu całego roku. Konsultanci Processum pomogli firmie wypracować przejrzysty standard zarządzania projektami w całym dziale wraz z podstawowymi narzędziami wspierającymi ich prowadzenie. We współpracy z członkiem zarządu odpowiedzialnym za ten obszar wypracowaliśmy także narzędzie wspomagające zarządzanie portfelem projektów. Projekt zakończył się szkoleniem dla wszystkich pracowników działu zaangażowanych w działania projektowe.