Firma farmaceutyczna

Duża polska firma farmaceutyczna zwróciła się do nas z prośbą o przeprowadzenie przeglądu organizacyjnego. Dyrektor Zarządzający chciał poznać obiektywną opinię zewnętrznych ekspertów na temat wydajności głównych procesów, podziału zadań i odpowiedzialności między poszczególnymi częściami organizacji oraz efektywności struktury. Wyniki prac Processum zostały zaprezentowane zarządowi firmy a także szerszemu gronu kierowników. Na ich podstawie ustaliliśmy plan niezbędnych zmian wraz z określeniem priorytetów poszczególnych działań. Dzięki współpracy z Processum firma przygotowała się do wdrożenia istotnych zmian organizacyjnych.