Wsparcie kierowników projektów

Najlepszą formą zdobywania doświadczenia w zarządzaniu projektami jest… poprowadzenie projektu. Jeśli jednak przedsięwzięcie jest trudne a potencjalny kierownik – niedoświadczony, wówczas oferujemy indywidualną pomoc. Nie musimy wcale przejmować roli kierownika, bo wtedy nie przekazujemy żadnej wiedzy. Lepsze efekty osiągniemy wspólnie, gdy nasz doświadczony ekspert staje się doradcą, mentorem świeżo upieczonego kierownika projektu.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Na czele projektu staje osoba obiecująca, ale mało doświadczona, której warto podpowiedzieć, jak sobie radzić w kluczowych momentach
  • Brakuje doświadczonych kierowników projektów wewnątrz firmy, ale zarząd wolałby jednak wykształcić taką osobę z grona pracowników niż zatrudnić zewnętrznego eksperta do kierowania projektem
  • Nie ma aż tylu projektów w firmie, by zebrać całą grupę kierowników do przeszkolenia – wystarczy bezpośrednia pomoc dla jednego kierownika projektu

Zadanie Processum:

Bywa, że na czele projektu z konieczności staje osoba o niewielkim doświadczeniu. Służymy wtedy pomocą, polegającą na wsparciu takiego kierownika w trakcie trwania projektu. Doświadczony mentor z Processum będzie regularnie spotykał się z kierownikiem projektu lub brał udział  w pracach zespołu projektowego, aby podpowiadać mu najlepsze rozwiązania. Jest to okazja do przekazania doświadczeń i dobrych praktyk oraz przydatnych każdemu kierownikowi narzędzi i metod. Taka usługa (zwykle rozliczana na godziny) zapewnia bezpośrednią  pomoc w kluczowych momentach projektu. Jest to wygodne rozwiązanie dla tych firm, które chcą „w boju” zahartować i wykształcić własnego kierownika projektu, jednocześnie dysponując ograniczonym budżetem.

Korzyści dla firmy:

  • Przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych zapewnione jest fachowe wsparcie dla kierownika projektu
  • Lepsza jakość nauki niż w przypadku tradycyjnego szkolenia – mentor ma dla podopiecznego więcej czasu i jest szansa potrenować na prawdziwym przykładzie
  • Mniejsze ryzyko związane z projektem prowadzonym pod takim nadzorem
  • Po projekcie kierownik zwykle jest już na tyle samodzielny, że kolejne zadania o podobnym charakterze będzie w stanie poprowadzić bez wsparcia