Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów to kwintesencja naszego doradztwa w tym obszarze. Łączymy nasze doświadczenie metodyczne z wiedzą klienta i wspólnie możemy osiągnąć zdumiewające rezultaty.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

 • Realizacja zadań zajmuje zbyt dużo czasu
 • Jakość produktów nie spełnia oczekiwanych wymagań
 • Pojawiają się błędy oraz opóźnienia w obsłudze klienta
 • Pracownicy poświęcają dużo czasu na poprawianie, wyjaśnianie lub uzupełnianie pracy wykonywanej przez inne działy
 • Procesy w firmie realizowane są przez wiele lat w ten sam sposób – nie były odświeżane mimo zmian w otoczeniu rynkowym i w samej firmie

Zadanie Processum:

Processum pomaga firmom w planowaniu optymalnych ścieżek realizacji zadań. Optymalizacja procesów może mieć różną formę: od kilkudniowych warsztatów poświęconych usprawnieniu jednego, wybranego procesu, aż po kilkumiesięczne programy kompleksowego podnoszenia efektywności całego obszaru funkcjonalnego firmy. Główne zagadnienia, w których doradzamy naszym klientom to:

 • pomoc w identyfikacji i eliminacji działań, które nie przynoszą wartości w procesie
 • skracanie czasu realizacji procesów
 • poprawienie jakości obsługi klientów
 • poprawa komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu
 • standaryzowanie pracy
 • określanie właściwych mierników efektywności

Korzyści dla firmy:

Optymalne procesy to ważny element przewagi konkurencyjnej. Co ważne – trudny do szybkiego skopiowania przez konkurencję. Firma, która potrafi zarządzać procesami…

 • …optymalnie wykorzystuje swoje zasoby
 • …koncentruje się na sprawności i jakości obsługi klienta
 • …posiada narzędzia do stałego monitoringu jakości produktów i usług
 • …wykorzystuje potencjał pracowników do doskonalenia procesów.