Wsparcie właścicieli procesów

Funkcja właściciela procesu jest bardzo przydatna, ale niełatwa do wdrożenia. Wymaga bardzo precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i umiejętnej współpracy z menedżerami liniowymi. Podpowiadamy jak to zrobić dobrze i uniknąć konfliktów.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

  • Firma wdraża zarządzanie poprzez procesy, ale nowo mianowani właściciele procesów nie mają wystarczającego doświadczenia i wiedzy w tym obszarze
  • Właściciele procesów powinni przeprowadzić istotne zmiany w podległych sobie obszarach, ale potrzebują wsparcia
  • Właściciele procesów mają problem ze skutecznym zarządzaniem podległymi sobie obszarami
  • Pojawiają się konflikty na tle odpowiedzialności za proces – np. czy właściciel procesu może kazać mi zmienić przebieg procesu w komórce organizacyjnej, którą zarządzam?

Zadanie Processum:

Konsultanci Processum są mentorami bądź coachami dla właścicieli procesów. Przekazujemy właścicielom wiedzę o dobrych praktykach w zarządzaniu procesami, wspieramy w pracach optymalizacyjnych, a także pomagamy w rozwoju kompetencji menedżerskich. Szczególną uwagę zwracamy też na szerokie rozpropagowanie roli właściciela procesu w firmie. Przypominamy o konieczności precyzyjnego zakomunikowania innym menedżerom, jakie są zadania właściciela procesu. W przeciwnym wypadku nietrudno o konflikty lub nieporozumienia.

Mentoring – jest skuteczny wtedy, gdy właścicielowi procesu należy wskazać dobre praktyki związane z zarządzaniem procesami, przekazać konkretną  wiedzę w tym obszarze bądź bezpośrednio wesprzeć  w pracy nad optymalizacją czy kształtowaniem przebiegu procesów.

Coaching – rekomendujemy wtedy, kiedy właściciel procesu potrzebuje wsparcia w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Korzyści dla firmy:

Indywidualna praca z nowo mianowanymi właścicielami procesów to bardzo skuteczne narzędzie rozwojowe. Menedżerowie, którzy dobrze wykonują swoje zadania, są podstawowym filarem zarządzania organizacją. Główne korzyści, jakie osiąga firma inwestując w rozwój właścicieli procesów to:

  • nauczenie właścicieli procesów ich zadań i określenie ich miejsca w organizacji
  • koncentrowanie się na rozwiązywaniu realnych problemów w konkretnych procesach
  • budowanie zgranego zespołu menedżerskiego i podniesienie jakości zarządzania.