Sklep internetowy

Spółka z branży internetowej postanowiła dokonać  kompleksowego mapowania procesów z myślą o nadchodzącym wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. W celu ograniczenia kosztów uzgodniliśmy uproszczone podejście. Nasi konsultanci przeprowadzili szkolenia wybranych pracowników spółki z zasad mapowania procesów. Następnie już sami pracownicy przygotowali mapy aktualnych procesów w swoich obszarach i dokonywali ich analizy przy naszym niewielkim wsparciu. W rezultacie udało się całe mapowanie przeprowadzić w rozsądnym budżecie i ze znacznym wykorzystaniem własnych możliwości pracowników firmy.