Audyt decyzyjny

Im sprawniej firma podejmuje kluczowe decyzje, tym lepiej reaguje na wyzwania rynkowe. Pomagamy zatem podnosić konkurencyjność firm poprzez ustawienie jasnych zasad decydowania o najważniejszych sprawach. Dotyczy to także – a może przede wszystkim(?) – zarządów i zasad ich efektywnego funkcjonowania.

Przykładowe wyzwania stojące przed naszymi klientami:

 • W gronie zarządu brakuje jasności co do podziału odpowiedzialności
 • Zarządowi wydaje się, że pracuje nieefektywnie, marnuje czas na zbyt wiele szczegółów, tracąc z pola widzenia zadania naprawdę strategiczne
 • Decyzje w firmie podejmowane są zbyt wolno – wydłuża to czas realizacji procesów a także wdrażania zmian i opracowywania nowych rozwiązań
 • Struktura firmy jest bardzo rozbudowana i ma wiele szczebli zarządczych – trudno jednoznacznie określić, kto za co odpowiada – pojawiają się błędy i opóźnienia w realizacji zadań
 • Firma przechodziła już wiele zmian reorganizacyjnych (centralizacja, decentralizacja etc.), co może powodować konfuzję i brak jasności co do podziału odpowiedzialności pomiędzy różnymi komórkami i szczeblami zarządzania

Zadanie Processum:

Dokonujemy systematycznej analizy procesów decyzyjnych w firmie. W dużej mierze opieramy się  na serii indywidualnych spotkań z członkami zarządu, menedżerami wszystkich szczebli i wybranymi pracownikami. Tworzymy graficzne zestawienie prezentujące kluczowe typy decyzji i miejsca ich podejmowania. Wskazujemy obszary problemowe, w których niezbędna jest zmiana zasad podejmowania decyzji. Dla przykładu:

 • miejsca, gdzie decyzje utykają
 • obszary, gdzie brakuje jasnej zasady i jednolitego podejścia
 • miejsca, gdzie obecne zasady są nieefektywne (np. zbytnia centralizacja, która spowalnia działanie firmy)

Korzyści dla firmy:

 • Zdefiniowanie tych decyzji, które są kluczowe dla efektywności działania firmy
 • Uporządkowanie zasad, poprawa czytelności reguł podejmowania najważniejszych decyzji w firmie
 • Skrócenie procesów decyzyjnych
 • Poprawa jakości zarządzania organizacją